KONTAKTY
E-mail: info@aviatickyklub.cz
Šéfpilot: Jiří Zeman
Tel.: +420 737 157 197
Klientský servis: Štěpanka Mašková
Tel.: +420 776 625 611
>>>

Financování vašeho výcviku zajistíme ve spolupráci se společností:

www.aerofin.cz

Výcvik profesionálního pilota

Po získání licence soukromého pilota (PPL) řada pilotů uvažuje o zvyšování své letecké kvalifikace až na úroveň, která by jim umožnila se létáním živit. K profesionálnímu létání je vždy nutné získat licenci obchodního pilota a ve většině případů také kvalifikaci pro létání podle přístrojů. V FTO Aviatický klub poskytujeme výcvik k získání všech potřebných licencí (MEP, IR, CPL).

Profesionální pilot

Protože k zahájení těchto výcviků vyžadují letecké předpisy určité vstupní zkušenosti ve formě letecké praxe (nestačí tedy samotný průkaz způsobilosti PPL, ale vyžaduje se stanovený nálet), navrhneme zájemcům o další profesní letecký růst nejdříve efektivní způsob létání v mezidobí než bude možné zahájit některý z dalších výcviků (tzv. time building). V rámci time buildingu provádíme například výcvik létání v noci, lety do zahraničí a na česká řízená letiště nebo procvičování radionavigace včetně simulovaných přístrojových přiblížení.

Jakmile letecká praxe uchazeče dosáhne požadované úrovně, je možné v FTO Aviatický klub zahájit výcvik létání podle přístrojů (IR), výcvik k získání kvalifikace pilota vícemotorových letounů (MEP) a výcvik obchodního pilota (CPL).

Výcvik IR

Výcvik IR je možné provádět buď na jednomotorovém (SEP IR) nebo dvoumotorovém letounu (MEP IR). K nácviku přístrojových přiblížení využíváme především letiště Vodochody, Karlovy Vary, Ostrava a Brno, v rámci kurzu ale provádíme i lety do zahraničí (zejména na letiště Drážďany, Lipsko, Wroclav nebo Hof). Všichni naši instruktoři pro výcvik IR mají praxi z létání u aerolinek, což je zárukou jejich vysoké odbornosti.

Výcvik SEP IR provádíme v kombinaci 25 hodin simulátor + 25 hodin výcvik na letounu. K první fázi výcviku využíváme simulátor ULT-28 v Praze Letňanech nebo simulátor letounu ATR ve výcvikovém středisku ČSA. Praktický letový výcvik probíhá na letounech Cessna 172 nebo Cessna 172RG.

Výcvik MEP IR poskytujeme v kombinaci 35 hodin na simulátoru (resp. 30 pro držitele CPL) a 20 hodin na letounu Piper PA-34–200T Seneca, který je kromě moderní avioniky (Garmin 430, Apollo MFD, Sandel HSI, autopilot) vybavený také odmrazováním a stormscopem. Držitelům kvalifikace SEP IR nabízíme rozdílový kurz pro rozšíření na MEP IR v rozsahu pět letových hodin na letounu PA-34–200T.

Výcvik MEP

Výcvik pilota vícemotorových letounů (kvalifikace MEP land) je určen budoucím profesionálním pilotům, i těm, kteří hodlají využívat pohodlí a bezpečnost dvoumotorového letounu pro vlastní cestování. Kurz v rozsahu šesti letových hodin na PA-34–200T mohou absolvovat držitelé licence PPL i CPL a zdravotního osvědčení 2. nebo 1. třídy, kteří mají nalétáno alespoň 70 hodin jako PIC na letounech.

Výcvik CPL(A)

Kurz obchodního pilota (CPL) v základním rozsahu 25 hodin provádíme na letounech Cessna 150, 172 a 172RG. Výcvik chápeme zejména jako přípravu na budoucí praxi pilota v obchodní letecké dopravě. Naše osnova proto klade důraz na plánování letu, radionavigaci, používání letecké angličtiny při letech v ČR i zahraničí, rozhodování pilota při zhoršení meteorologických podmínek nebo zvládnutí mimořádných a nouzových situací. Pro držitele kvalifikace IR je rozsah výcviku CPL snížen na 15 letových hodin.

Pro více informací a sestavení osobního plánu získávání jednotlivých kvalifikací nás prosím kontaktujte na tomto emailu.